ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi’ne gönderilmiş tüm bildiri özetleri Bildiri Özetleri Kitabında yayınlanacaktır.

İngilizce olarak gönderilen ve kabul edilen tam metin bildiriler,  Scopus, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index ve Science Direct tarafından indekslenen Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences dergisinde yayınlanacaktır. Bildiri sahiplerinin çalışmalarını Dergi Şablonu‘na uygun biçimde (Kaynakça dahil en fazla 10 sayfa) düzenlemeleri ve 29 Ağustos 2014 tarihine kadar Kongre Yönetim Sistemi’ne yüklemeleri gerekmektedir.

İngilizce olarak gönderilen ve Cambridge Scholars Publishing tarafından seçilerek değerlendirilecek bildiri tam metinleri Kültür Çalışmaları Dizisinde kitap olarak yayınlanacaktır.

Bildiri tam metinlerini Türkçe olarak göndermek isteyen bildiri sahiplerinin çalışmaları ise Kongre Bildiri Kitabı’nda yer alacaktır. Bu nedenle bildiri sahipleri çalışmalarını Bildiri Şablonu’na uygun biçimde (Kaynakça dahil 10 sayfayı geçmeyecek şekilde) düzenlemeli ve 29 Ağustos 2014 tarihine kadar Kongre Yönetim Sistemi’ne yüklemelidirler.

Bildiri tam metinleri çift körleme yöntemi ile Kongre Bilim Komitesi tarafından değerlendirilecektir.

Kongre’de sözel sunumlar Türkçe veya İngilizce yapılabilir